Milo & Otis wrap up their residency

Milo & Otis wrap up their residency
Milo & Otis wrap up their residency

Milo & Otis wrap up their residency

Our resident band, Milo & Otis, puts a bow on June with some tunes! (courtesy of Soul Bounce)