Photo: Oakton & Ridge (Evanston) 02/02/11 12:40pm

Photo: Oakton & Ridge (Evanston) 02/02/11 12:40pm

The bus is on the loose! Photo by Jillian Smith-Shepherd